La gentrificació a Barcelona

Els veïns del barri de Sant Antoni denuncien la pressió immobiliària a milers de llogaters i calculen que hi ha unes 3.500 famílies que potser hauran de marxar de casa en els pròxims tres anys. Parlem dels lloguers, del dret a l’habitatge i del fenomen anomenat gentrificació. Ens acompanya José Mansilla, professor del Departament de Ciències Socials de l’Escola de Turisme Ostelea de la Universitat de Lleida i membre de l’Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà.