Introducció // Ciència vs. art

En aquest capítol parlem de la relació entre ciència i art, intentant veure la porositat que hi ha a la frontera que les separa, veient com l’art ha anticipat la ciència i com la ciència beu de l’art. Els entrevistats sempre es troben a la frontera entre les dues disciplines, ja siguin científics que reflexionen sobre l’art, artistes que s’inspiren per la ciència, o especialistes que han estudiat la història d’aquesta relació.