Deuwatts: Ciutats intel·ligents

Quines són les característiques d’una smart city? Quin urbanisme proposaria avui el visionari Ildefons Cerdà? Una ciutat intel·ligent es fixa en la mobilitat urbana, la gestió d’infraestructures, la salut i els serveis socials i aposta per la participació ciutadana en la presa de decisions.