Cròniques de Barcelona: LA BARCELONA POP DEL ‘BOOM’ LITERARI