Ciència: Materials a prova de terratrèmols

Tothom coneix que els terratrèmols són moviments de la terra provocats per friccions i desplaçaments de les plaques tectòniques però, com podrien evitar-se els esfondraments d’edificis i ponts? La nostra dona de ciència, la Irene Lapuente ens descobreix un material intel·ligent que ja s’utilitza en les construccions modernes, el nitinol, capaç de recuperar la seva forma original un cop l’ha perduda.