Brigitta Lamoure: “Ai senyor, una tempesta?”

Després d’un primer intent i una caiguda catastròfica, la Brigitta torna a intentar un cop més la simulació de vol.