Arxiu #39 // Emilia Gómez // Universos a la mà

La seva recerca està dins el camp Recuperació d'informació de música (MIR). Intenta comprendre i millorar les experiències d'escolta de música en extreure automàticament descriptors dels senyals musicals. Ha dissenyat algoritmes capaços de descriure senyals musicals en termes de melodia, tonalitat i abordar conceptes d'alt nivell com la similitud, l'estil o l'emoció.