Ciutat Vella combatrà el soroll nocturn i impulsarà el comerç

L'Ajuntament ha presentat dos plans d'acció específics per al districte de Ciutat Vella. Un per combatre el soroll nocturn i un altre per incentivar-hi el comerç. Les campanyes de conscienciació, d'una banda, i la millora dels eixos comercials, de l'altra, són algunes de les propostes.

El 77% dels comerciants del districte asseguren que els ha disminuït el volum de negoci en un 33%. Per solucionar això el consistori proposa potenciar i modernitzar els eixos comercials, implicar-hi els mercats municipals i aconseguir equilibrar el comerç de barri amb les grans plataformes comercials.

L'altra prioritat del consistori és reduir el soroll al centre de la ciutat. S'hi intensificaran les  campanyes d'informació i conscienciació, la comunicació amb els propietaris de locals d'oci nocturn i les inspeccions policials.