Entrega de signatures per evitar el tancament d’urgències

Més de 9.000 persones han signat contra el tancament de les urgències nocturnes dels ambulatoris de Sant Andreu i Nou Barris. Aquest divendres, representants veïnals i sanitaris han entregat les signatures al síndic de greuges. Ara el síndic estudiarà el cas i emetrà un dictamen sobre aquesta reivindicació veïnal.