Buiden el pantà de Vallvidrera per eliminar-ne les espècies exòtiques

Es retiren animals com la tortuga de Florida, que amenacen les espècies autòctones

El Consorci del Parc Natural de Collserola ha buidat el pantà de Vallvidrera per fer-ne les tasques periòdiques de manteniment i reparació. El buidatge s'aprofita també per erradicar-ne les espècies exòtiques, com la tortuga de Florida o el cranc americà, que amenacen els animals autòctons. Els treballs duraran aproximadament un mes.

Cada dos anys es buida el pantà de Vallvidrera per fer-hi obres de manteniment i reparació. “El que hem fet ha estat canviar la vàlvula antiretorn perquè estava ja inutilitzada. Hem netejat les vores i la canonada i hem impermeabilitzat el pou, que és on succeeix tant l'aigua que se'n va com l'aigua que ve des del freàtic”, explica Josep Mascaró, cap de Projectes, Obres i Urbanisme del Parc Natural de Collserola.

"Compren espècies exòtiques, se'n cansen i les abandonen al pantà"

Al pantà, que és abastat per aigües freàtiques, hi habiten espècies autòctones -com la granota reineta o el caragol aquàtic-, que conviuen amb d'altres d'exòtiques com la tortuga de Florida, el cranc americà o peixos com els misgurns o les carpes. Aquestes espècies arriben al pantà després de ser abandonades per propietaris que les compren per a ús domèstic i, després, se'n cansen i les abandonen al pantà. “Per llei, és obligat que als parcs naturals se'ls ha d'erradicar la fauna exòtica", explica Mascaró, perquè és perjudicial per a les espècies autòctones.

Tot i això, aquest any s'han comptabilitzat més espècies autòctones i menys d'exòtiques que l'any passat, la qual cosa que significa una millora ambiental. Durant el buidatge, els animals autòctons es traslladen a una bassa propera creada especialment per a aquestes ocasions. Les tortugues -tant autòctones com exòtiques- s'han destinat al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya. En menys d'un mes el pantà es tornarà a omplir i tornarà al seu aspecte habitual.