BTV Medialab aposta per projectes amb un fort component d’innovació

Barcelona Televisió aposta per un mitjà més creatiu amb BTV Medialab. El projecte oferirà suport econòmic i de tutela per donar viabilitat a les propostes que tinguin un component innovador més clar, ja sigui gràcies a les noves tecnologies o bé a la implementació de les xarxes socials.

BTV Medialab és un espai que té per objectiu principal donar suport a la innovació. En aquest sentit treballa en dues línies: la creació d'una incubadora de diferents projectes mediainnovadors que siguin útils per als ciutadans de Barcelona i oferir alhora un servei d'acolliment i de transferència de coneixements per assegurar la viabilitat d'aquests projectes.

Per poder desenvolupar el vostre projecte a BTV Medialab és necessari que reviseu les bases generals de la convocatòria, teniu temps fins a l'1 de febrer de 2017. Es busquen projectes que estiguin vinculats a la tecnologia, com per exemple l'ús de drons o de l'"open data" per arribar a diferents audiències o que prevegi una narrativa que funcioni en diferents plataformes digitals, el conegut com a transmèdia, entre altres molts exemples. Els projectes seleccionats podran gaudir d'una ajuda econòmica d'un màxim de 7.000 euros i la possibilitat de gaudir d'un seguiment i un assessorament a través de les instal·lacions del Canòdrom, on es troba el Parc de Recerca Creativa. Es vol també que el projecte es pugui difondre mitjançant les diferents finestres de BTV.