Bee Honey ajuda al desenvolupament amb mel de qualitat

Bee Honey és una empresa barcelonina sense ànim de lucre dedicada a la comercialització de mels d'alta qualitat i inclosa entre les 15 empreses del Programa d'Emprenedoria Social de la Generalitat. Els beneficis que n'obtenen els responsables es destinen a projectes de desenvolupament a partir de l'apicultura.