Els barcelonins valoren amb un notable l’atenció rebuda als serveis socials

S’ha enquestat 7.500 usuaris perquè valorin aspectes com l’amabilitat dels professionals, la confidencialitat o el temps d’espera

Els serveis socials municipals obtenen un 7,6 de nota mitjana dels usuaris que hi han estat atesos. El que rep més bona nota és la intimitat i la confidencialitat en l'atenció (8,5) i  l’amabilitat i respecte dels professionals (8,5). En canvi, la nota mínima és un 6,8 pel temps d’espera per ser atesos.

La nota mitjana surt de l’estudi més ampli que s'ha fet mai entre la població atesa als centres socials de la ciutat. Un qüestionari que en total van respondre uns 7.500 usuaris entre els mesos de febrer i juny, i que permet conèixer el nivell de satisfacció per l'atenció prestada pels 40 centres de serveis socials que hi ha a la ciutat de Barcelona,  i alhora detectar aspectes que cal millorar.

Per districtes, la satisfacció més alta se l'enduen els centres ubicats a Sarrià-Sant Gervasi, amb un 8,2. També es troben per sobre de la mitjana Les Corts i Gràcia (cadascuna de les dues zones amb un 8,0), Ciutat Vella (7,8), Nou Barris (7,7) i l’Eixample (7,5). Per sota de la puntuació mitjana hi ha els districtes d’Horta-Guinardó (7,4), Sant Martí (7,3), Sant Andreu (7,2) i Sants-Montjuïc (7,1).