Baixa el nombre de viatgers que utilitzen el transport públic metropolità respecte a 2015

Durant el primer trimestre de l’any 2016, 159,6 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús, la qual cosa suposa un descens del 0,4 % respecte al mateix període de l’any passat. Destaca especialment el descens de viatges en el suburbà, que ha estat del 2,5 % i que s'atribueix en part a la convocatòria d'aturades per part dels treballadors en dies molt assenyalats.

Segons l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aquest descens no és conseqüència d’un canvi en la tendència a l’alça dels darrers anys, sinó que "obeeix a dos factors aliens al sistema". En concret destaquen que la Setmana Santa s’ha celebrat el mes de març -l’any passat es va celebrar a l’abril- i en segon lloc, que en el període gener-març de 2016 el sistema de transport metropolità ha sofert diverses jornades de reivindicacions laborals i aturades.

Segons Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, "aquests episodis excepcionals no amaguen que l’ús del transport públic metropolità experimenta des de fa anys una tendència creixent positiva". La xarxa de metro presenta un decrement del 2,5 % de viatges respecte del mateix període de l’any precedent i els serveis d'autobusos de Transports de Barcelona han presentat en conjunt un augment del 2,16 %, i ha assolit 46,69 milions de viatgers. Pel que fa als serveis d'autobusos de gestió indirecta de l'AMB,  han experimentat durant el primer trimestre de l'any un increment de viatges del 4 %.