Àrtic ràdio: Les recomanacions de Galceran, Guzman i Prieto

- Don Giovanni
- Manual de remedios literarios
- Twin Peaks