Amics de la Rambla vol un cos d’agents cívics amb capacitat per sancionar

Els agents sancionarien infraccions de l’ocupació de l’espai públic

L'entitat Amics de la Rambla vol que els agents cívics puguin sancionar quan es produeixi una activitat econòmica sense la llicència corresponent, i també si hi ha una sobreocupació de les terrasses o es col·loquen elements no permesos a les façanes. Amics de la Rambla creu que així s'agilitzaria el procés sancionador. Segons el president de l'entitat, Fermín Villar, "la normativa és garantista, lenta i costa de posar fi als incompliments".

Amics de la Rambla agraeix la tasca que fa la Guàrdia Urbana, però considera que el cos policial ja té molta altra feina. Segons Villar "la Guàrdia Urbana de Barcelona té atribuïdes moltes capacitats de control i de sanció però fan un esforç en el sentit que no arriben a tot. Hi ha coses que han de ser potestat de la Guàrdia Urbana únicament, altres les fa la Guàrdia Urbana amb ajut dels Mossos d'Esquadra, i altres que fa la Guàrdia Urbana, saturant els agents de feina, les hauria de fer un agent cívic però amb capacitat sancionadora".

El president de l'entitat fa una bona valoració del control de les infraccions que fa l'Ajuntament  per garantir el compliment de l'Ordenança d'usos del paisatge urbà  (en què es controla sobretot que no hi hagi elements fora de norma a les façanes) i del Pla especial de protecció de qualitat urbana (que conté el catàleg d'establiments emblemàtics a preservar) , però Villar considera que la Rambla necessita d'una vigilància constant.

Segons dades del 2015, l'Ajuntament va detectar 155 casos d'incompliments, 108 estan resolts, 47 estan en tràmit. D'aquests 155, va caldre obrir expedient en 72, que en suposa gairebé la meitat. Segons l'Ajuntament, a la Rambla hi ha 347 entitats privades.