Compartir casa amb turistes per arribar a final de mes i oferir-los ser veïns temporals

Els amfitrions de Gràcia són veïns del districte que lloguen part de casa seva a turistes per uns dies. Això els ajuda a rebre una petita ajuda econòmica i a la vegada els permet oferir una experiència més propera a aquells viatgers que busquen ser un veí més del barri que visiten. Ara, han decidit donar-se a conèixer.

La nova regulació turística vigent catalana ha fet que es comencin a regularitzar els HUT, habitatges d’ús turístic. Es consideren pisos turístics tots aquells habitatges cedits pels propietaris de manera esporàdica i en forma de lloguer per períodes iguals o inferiors a 31 dies. Aquests pisos turístics, per ser legals, han de tenir una llicència concedida per l’Ajuntament per dur a terme aquesta activitat, a més de tenir la cèdula d’habitabilitat.

A la ciutat, hi ha un grup de gent, d’entre els quals mig miler estan a la plataforma ViA, Veïns i Amfitrions de Barcelona, que reclamen que es regularitzi la seva situació, que pot assemblar-se a la d’un HUT però que defensen que no hi té res a veure.

Els amfitrions, tal com s’anomenen, són veïns que lloguen part de casa seva a turistes, a canvi d’una petita ajuda econòmica. Com que durant la seva estada comparteixen pis amb els seus hostes, això els permet oferir-los una experiència més propera i creuen que aquests fets els diferencien dels HUT. Asseguren que els seus hostes són viatgers que busquen ser un veí temporal del barri que visiten durant la seva estada a la ciutat. Segons expliquen, ells, com a amfitrions, els donen a conèixer el comerç local i de proximitat i s’asseguren que compleixin les normatives de convivència, ja que conviuen amb ells.

A Gràcia hi ha un grup d’amfitrions, que estan començant a donar-se a conèixer entre els veïns i comerços. El seu objectiu és que la gent del seu voltant conegui el turisme col·laboratiu que practiquen, que defensen que es fa des del respecte amb els veïns i sense ser la seva professió. Així ho afirma Marta Losada, amfitriona de Gràcia:  “No fem d’això un negoci, un modus vivendi, només ens ajuda.” Asseguren que les persones que fan aquest tipus de "home sharing" acostumen a ser persones que necessiten els diners per no ser desnonats o arribar a finals de mes. Són estudiants, aturats, pensionistes, persones amb pocs ingressos... expliquen també que normalment són persones que els agrada compartir pis, també hi ha amfitrions que són pares que els fills els han marxat de casa, i ho veuen com una manera de sentir-se acompanyats.

Els Veïns i Amfitrions, ViA, actualment estan treballant per mostrar al seu entorn que són diferents dels pisos turístics. Hi ha amfitrions als 73 barris, cada un amb una realitat diferent segons la zona de la ciutat. Entre tots, també volen aconseguir que hi hagi una llei que els empari, que no els consideri HUT i que els permeti continuar amb la seva pràctica sense haver de professionalitzar-se amb una llicència d’activitat com els pisos turístics.