L’Ajuntament aprova el decret que fixa els nous criteris de contractació pública

El govern municipal vol promoure a través de la contractació pública les empreses que tinguin un model de negoci més responsable

L'Ajuntament considera la contractació pública una eina important de transformació socioeconòmica, cada any hi inverteix més 1.000 milions d'euros, si s'inclouen també les empreses municipals. Per això ara han aprovat un nou decret que regula la contractació pública sostenible que inclou mesures socials, ambientals i d'innovació. Aquest vol esdevenir una eina política que contribueixi a la lluita contra la precarització laboral.

Un dels punts claus d'aquest decret és que, a partir d'ara, el preu no serà un factor determinant a l'hora d'una adjudicació. Els plecs de les clàusules inclouran requisits per reduir la importància de l'oferta econòmica en els concursos públics, alhora que intentarà potenciar els drets socials i laborals. El decret també es proposa protegir les petites i mitjanes empreses. A més, el consistori serà l'encarregat de pagar els subcontractistes en cas que el contractista principal sigui morós.

El que es pretén és que a través dels plecs de clàusules dels concursos públics, es compleixin una sèrie de criteris de responsabilitat per les empreses licitadores.  Es valoraran per tant aspectes socials, ambientals i d'innovació, de manera que l'oferta econòmica no serà l'únic criteri determinant a l'hora d'adjudicar els contractes. Per això, per exemple, es donaran més punts a les empreses que millorin les condicions laborals dels treballadors. La mesura pretén donar suport a les PIME, així com impulsar l'economia social i cooperativa, que habitualment queda fora d'aquesta mena de concursos públics. També es fixen criteris a favor del comerç just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional i a la conciliació familiar.

El decret firmat per l'alcaldessa, suposa un pas més després de la Guia de contractació pública que va presentar l'Ajuntament a l'octubre. D'aquesta manera es dona seguretat jurídica i validesa legal els criteris que s'havien fixat amb la guia, que va ser elaborada fruit d'un debat i el posterior consens amb el sector empresarial, els sindicats, associacions i entitats ciutadanes.