Un 30 % de les motos de Barcelona es podrien quedar sense l’etiqueta ambiental de la DGT

Després dels distintius ambientals dels cotxes ara és el torn de les motos. La DGT ja està estudiant com ha de ser la classificació de les motocicletes, que podria estar enllestida a principis de 2017. Ho fan amb la col·laboració d'Anesdor, la patronal del sector, que creu que l'etiquetatge podria ser molt similar al dels vehicles. Aquesta classificació, però, podria deixar sense distintiu un 30 % de les motos que actualment circulen per la ciutat.

Anesdor, l'Associació Nacional d'Empreses del Sector de Dues Rodes, està "a l'expectativa" de com quedaran els distintius ambientals de les motos. La patronal del sector col·labora en aquesta qüestió amb la DGT i, de fet, fa uns mesos ja van fer arribar a l'Administració una proposta que preveia dividir la categoria de motos en quatre classes, de menys a més contaminants: zero, eco, C i B. Segons Víctor González, vicepresident segon d'Anesdor, es tracta d'una classificació "similar a la dels cotxes." La classe zero aniria destinada als vehicles amb una tecnologia alternativa; l'eco, a les motos de fins a 250 cc fins a 2007 amb normativa Euro3 i Euro4 que emetin més de 120 gr CO/km; la C seria per a les motos amb normativa Euro3 i Euro4 fins a 2007 i per als ciclomotors Euro2 fins a 2004, i la D, per a les motos Euro2 de 2004 a 2007 i els ciclomotors de 2003 a 2004. Si és així, la classificació deixaria fora les motos anteriors a 2003.

Un parc de motos envellit

Actualment, les motos i els ciclomotors representen un 30 % del parc de vehicles de la ciutat i, com passa amb els cotxes, és un parc envellit. Gairebé la meitat, un 48 %, tenen 10 o més anys d'antiguitat. Això vol dir que si, finalment, la classificació de la DGT va en aquest sentit, un 30 % del parc de motos i ciclomotors que actualment circulen per Barcelona es quedarien sense etiqueta. Faltaria, però, per veure si l'Ajuntament els acaba aplicant el mateix criteri que als vehicles sense distintiu (que tindran prohibit circular a partir de 2020) o bé, com ha passat a Madrid, queden fora de les mesures per reduir la contaminació.

Anesdor aposta per la coresponsabilitat de la moto en l'emissió de gasos contaminants, però insisteix a demanar tant a la DGT com a l'Ajuntament de Barcelona "que les tinguin en compte com un aliat per reduir la contaminació". La moto, segons González, redueix el trànsit, redueix els embussos i, per tant, acaba contaminant menys que un vehicle. "Si augmentem un 10 % la mobilitat en moto, reduïm un 10 % les emissions contaminants" i millora la mobilitat, assegura.