216.000 euros d’excedents de sous de BComú per finançar projectes socials i solidaris

El partit obre una convocatòria per primera vegada per destinar l’excedent dels sous dels càrrecs polítics

Barcelona en Comú obre una convocatòria per finançar propostes d'entitats i ciutadans que es designaran a través d'un procés participatiu. Els projectes podran aconseguir com a màxim 15.000 euros i s'hi podran presentar "col·lectius, plataformes de moviments socials, associacions o cooperatives" que apostin "des de baix" per "un model de ciutat més just, equitatiu i solidari". Per presentar el projecte es poden consultar les bases en el web filadora.barcelonaencomu.cat. Els 216.000 euros de pressupost són producte del límit salarial de 2.200 euros nets per 14 pagues que imposa el partit als membres que tenen càrrecs públics.