20 anys de Can Felipa, d’indústria tèxtil a equipament cultural

L'any 1856 es va instal·lar al barri del Poblenou la fàbrica tèxtil de Can Felipa. Més de 150 anys després, l'antiga indústria és un centre cívic i un dels principals pols culturals del barri. L'edifici en conserva parts originals com la façana i la darrera planta. L'espai es va aconseguir recuperar com a equipament gràcies a un moviment veïnal intens.